ข่าวประชาสัมพันธ์

 กำหนดวันหยุดสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด 

       - สำนักงานของสหกรณ์ฯ หยุดทำการ ตั้งวันที่  21  มิถุนายน 2561 และเปิดทำการ  เปิดวันที่  22 มิถุนายน  2561

"เนื่องจากไฟฟ้าดับ ตั้งแต่เวลา 8.30 น - 16.00 น"

 

  • piccoop01
  • piccoop02
  • piccoop03
  • piccoop04