มีรถไถนาและเครื่องอัดฟางไว้บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไปในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน