ข่าวประชาสัมพันธ์

 กำหนดชำระหนี้เงินกู้ ก.พ.ส. 31 กรกฎาคม 2562

 กำหนดชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นและระยะปานกลาง 31 มีนาคม 2563
        สามารถชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2563

 ราคาขายข้าวสาร  >>>เช็คราคา<<<

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9สิงหาคม ถึง 30สิงหาคม 2562 1.เจ้าหน้าที่บัญชี

         2.ยามรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >>>รายชื่อ<<<