ข่าวประชาสัมพันธ์

 กำหนดชำระหนี้เงินกู้ ก.พ.ส. 31 กรกฎาคม 2562

 กำหนดชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นและระยะปานกลาง 31 มีนาคม 2563
        สามารถชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2563

 ราคาขายข้าวสาร  >>> เช็คราคา <<< ราคา ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562