ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันทำนา”

 

มาเรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวนาด้วยตัวเอง ได้ทานข้าวที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มาเป็นส่วนร่วม และสนับสนุนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบร่วมเป็น “หุ้นส่วนทำนา” กับเกษตรกรอินทรีย์