ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดโนเสาร์ ร้อยเอ็ด...แหล่งใหม่
พิกัด :ภูขี้กระโตด บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 t7

 

t8     
 t10  t12    
 t11  t9    
       

 นักธรณีชำนาญการ ตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)"

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 ก.ค.62 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบกระดูกขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์

ช่วงบ่ายทางนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)" ไดโนเสาร์กินพืช คอยาวหางยาว

ยืนยันเบื้องต้นโดยนักธรณีชำนาญการ สำนักงานธรณีวิทยาเขต 2 ขอนแก่นคุณศศธร ขันสุภา กำลังไปสำรวจจุดที่ชาวบ้านพบ

เครดิตข่าว : นักข่าวร้อยเอ็ดทีวี

 

 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43

จำนวน  9  ท่าน     

                                                        43817                                                               
 

นายยหนู  กมลสินธุ์

 ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ

 
     

 suk

 

bum bunleng

 

 นายสัญชาติ  ประชาชิตร

ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ

นางพิสมัย  กมลเชตุ

ตำแหน่ง เลขานุการ 

 นายบุญเลี้ยง  คำภักดี

ตำแหน่ง  เหรัญญิก

     
somkunr

 

นายประเซี้ยน บุญสินชัย

ตำแหน่ง  กรรมการ

นายใด  ถวิลเดช 

ตำแหน่ง  กรรมการ

นายสมควร  ผดุงสมัย

ตำแหน่ง  กรรมการ

     
pim   riam

 นายพิมพ์  จรัญพงษ์

ตำแหน่ง  กรรมการ

 

นายหนูเรียบ คชเสน

ตำแหน่ง  กรรมการ

     
     
     
  ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแต้ม  กมลชิตร

ตำแหน่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์