ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดโนเสาร์ ร้อยเอ็ด...แหล่งใหม่
พิกัด :ภูขี้กระโตด บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 t7

 

t8     
 t10  t12    
 t11  t9    
       

 นักธรณีชำนาญการ ตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)"

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 ก.ค.62 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบกระดูกขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์

ช่วงบ่ายทางนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)" ไดโนเสาร์กินพืช คอยาวหางยาว

ยืนยันเบื้องต้นโดยนักธรณีชำนาญการ สำนักงานธรณีวิทยาเขต 2 ขอนแก่นคุณศศธร ขันสุภา กำลังไปสำรวจจุดที่ชาวบ้านพบ

เครดิตข่าว : นักข่าวร้อยเอ็ดทีวี

 

                                                       บุคลากรของสหกรณ์

                                                                               

                                                                                                                            kei                                                          

นายบุญเกิด  ชมภูพฤกษ์

ตำแหน่ง  ผู้จัดการ

                                                                    
     

nut

นางนุชนารถ  แสงสุรินทร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 non

นายนนท์ธิญา  ภักดีแก้ว

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บัญชี

 kik

นายเทพไตรรัตน์ น้อยสมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

     

aod1

นายธานินทร์  เพ็ชรมาตย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ

AOF

นายวรยุทธ  โพธิ์สิงห์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

 nai

นายเสน่ห์  แดนขนบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

chon

นายภคพงศ์  จันทรานุสรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

Ruk

นายนิรุจน์   กมลเชตุ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

 kui

นายคุย  จำปาเรือง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 nee1

นางปราณี  กมลชิตร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

 

 veh

นายเรืองเวช  โพธิ์ชัยแสน

ตำแหน่ง นักการภารโรง