ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดโนเสาร์ ร้อยเอ็ด...แหล่งใหม่
พิกัด :ภูขี้กระโตด บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 t7

 

t8     
 t10  t12    
 t11  t9    
       

 นักธรณีชำนาญการ ตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)"

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 ก.ค.62 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบกระดูกขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์

ช่วงบ่ายทางนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)" ไดโนเสาร์กินพืช คอยาวหางยาว

ยืนยันเบื้องต้นโดยนักธรณีชำนาญการ สำนักงานธรณีวิทยาเขต 2 ขอนแก่นคุณศศธร ขันสุภา กำลังไปสำรวจจุดที่ชาวบ้านพบ

เครดิตข่าว : นักข่าวร้อยเอ็ดทีวี

 

 

ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

 

ระเบียบว่าด้วยหุ้น  images 1
ระเบียบว่าด้วย เงินฝาก ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ  images 1
ระเบียบว่าด้วยรับฝากเงินจากสมาคมสงเคราะห์  images 1
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ย  images 1
ระเบียบว่าด้วยปรับโครงสร้างหนี้  images 1
ระเบียบว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  images 1
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมัครสมาชิก และการขาดการเป็นสมาชิก  images 1
ระเบียบว่าด้วย กลุ่มสมาชิก 62  images 1
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2562  images 1
ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่  images 1
ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ  images 1
ระเบียบว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  images 1
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  images 1
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  images 1
ระเบียบว่าด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ  images 1
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  images 1
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์  images 1
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  images 1
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์  images 1
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  images 1
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  images 1
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  images 1
ระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  images 1
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสตรีสหกรณ์  images 1
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือเยาวชนสหกรณ์)  images 1
ระเบียบสหกรณ์ฯ การปลดหนี้  images 1
ระเบียบสหกรณ์ฯ เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่  images 1
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่นสมาชิกต้องการมาจำหน่าย  images 1
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก  images 1
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก  images 1
ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก  images 1
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  images 1

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ 62

 images 1