ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดโนเสาร์ ร้อยเอ็ด...แหล่งใหม่
พิกัด :ภูขี้กระโตด บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 t7

 

t8     
 t10  t12    
 t11  t9    
       

 นักธรณีชำนาญการ ตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)"

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 ก.ค.62 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบกระดูกขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์

ช่วงบ่ายทางนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)" ไดโนเสาร์กินพืช คอยาวหางยาว

ยืนยันเบื้องต้นโดยนักธรณีชำนาญการ สำนักงานธรณีวิทยาเขต 2 ขอนแก่นคุณศศธร ขันสุภา กำลังไปสำรวจจุดที่ชาวบ้านพบ

เครดิตข่าว : นักข่าวร้อยเอ็ดทีวี

 

ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์

 

 

เงินฝากออมทรัพย์  Savings อัตราดอกเบี้ย            
  - เงินฝากออมทรัพย์ 2 / ปี   จุดเด่นของบริการ
 • ได้รับผลตอบแทนทุก 1 ปี
 • เก็บออมเป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่าย
 • สะสมเป็นเงินเก็บไว้ในอนาคต
 • เหมาะสำหรับสมาชิก 
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน 
    
 
ระยะเวลาการฝาก
 • ไม่กำหนด 
   
  - เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 2 / ปี    คุณสมบัติผู้ฝาก
 • ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
   การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 • ดอกเบี้ยจะโอนทบต้นให้ในวันหลังจากปิดปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน  ของทุกปี
   
  -เงินกองทุนปลดเปลื้องหนี้สิน 2 / ปี    จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
   เงื่อนไขการถอน
 • ถอนวันละกี่ครั้งก็ได
   
  -เงินฝากโครงการฟื้นฟูอาชีพ 2 / ปี    จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนด
    เอกสารการเปิดบัญชี
 • สมาชิกสหกรณ์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   
                 
                 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  Special savings อัตราดอกเบี้ย            
  -เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 / ปี    จุดเด่นของบริการ
 • ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
 • เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย
 • สะสมไว้ใช้ในอนาคตตามที่ต้องการ
 • ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน 
             ระยะเวลาการฝาก

              ไม่กำหนด 

   
                                                                                                                                   วัตถุประสงค์
 • เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่าย       
 • สะสมเป็นเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินใน              นาคต  
                                        
      การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 • ดอกเบี้ยจะโอนทบต้นให้ในวันหลังจากปิดปีบัญชีของสหกรณ์ 30 มิถุนายน  ของทุกปี
                                    
   
          คุณสมบัติผู้ฝาก
 • ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
   เงื่อนไขการถอน
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • ถ้าถอนเงินฝากครั้งที่ 2 ในเดือนเดียวกันต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อครั้ง 
   
          จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
   เอกสารการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   
          จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนด