ข่าวประกาศ

รับสมัครเจ้าหน้าที่

 Icon active 03

 

 

"งานมหกรรมตรวจดินประจำปี 2562"

62422318 364992834157440 4829441616248832000 n

 

ด้วยสหกรณ์การเกษตรโพนทราย  ร่วมกับบริษัทข้าวรัชมงคล (โตโยต้า) จัดมหกรรมตรวจวิเคราะห์ดินหาธาตุอาหารในดินเพื่อชวนให้สมาชิกของสหกรณ์ใช้ปุ๋ยสั่งตัดเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

60685449 348240545827435 3918165296816324608 n 1