• 1
  • 2
  • 3

สื่อ VTR

การประชุมใหญ่…

20-09-2565 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

         วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจากนายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ(ุอำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ 7 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ของสหกรณ์การเกษตรโพนทอง​ จำกัด โดยมี​นายสงกา พลเยี่ยม​ /ประธานกรรมการสหกรณ์ นางสาวศศิธร​ สิทธิ​ศักด​ิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ขอขอบคุณผู้จัดการ​ ธกส.สาขาโพนทอง​ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมทั้งให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ วันนี้มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 128 คน สหกรณ์แห่งนี้ เปิดดำเนินการมาแล้ว...

Read more

โครงการสหกรณ์…

05-08-2565 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสหกรณ์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19  เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบกับวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 ที่ส่งผลต่อรายได้ของสมาชิก ทำให้สมาชิกไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. กรณีหนี้ปกติ ถ้าสมาชิกชำระหนี้หมด สหกรณ์ลดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1 2. กรณีหนี้ผิดสัญญา สมาชิกชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยสหกรณ์ลดค่าปรับให้ 100 % โครงการเริ่ม 18 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น

Read more