• แบนเนอร์ด้านบน1
  • แบนเนอร์ด้านบน2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- สหกรณ์การเกษตรธาตุพนมฯ จัดจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยผสมเอง หลายๆสูตร สามารถเข้าเยี่ยมได้ทั้งในเวปไซด์และที่สหกรณ์เอง

  รายละเอียดเพิ่มเติม

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต  รายละเอียดเพิ่มเติม

- สหกรณ์การเกษตรธาตุพนมฯ ส่งเสริมกลุ่มสมาชิกเลี้ยงสุกร โดยมีอาหารสัตว์ให้กับสมาชิก  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

ข่าวกิจกรรมของสหกรณ์