ข่าวประชาสัมพันธ์

139425การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

LOGO   ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ new 

 

        ช่วยสมาชิกสหกรณ์การเกษรเกษตรธวัชบุรี  จำกัดน้ำท่วม

 * กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ “กฤษฎา” มั่นใจ ป้องกัน อหิวาต์หมู ไม่ให้เข้าไทยได้

 * กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์จับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

-ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2562ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า

-จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2562รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

*กสส.ดันโครงการ 1อำเภอ 1สหกรณ์การเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์

*สันนิบาตฯ ฝันตั้งกองทุน ดันสหกรณ์เกษตรแปลงใหญ่

 

 

ข่าวกิจกรรมของสหกรณ์