เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

 

                                                    การประชุมกลุ่ม

                                       ของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด

                    สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จะมีการออกประชุมกลุ่มปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  จะเป็นการออกประชุมกลุ่มเพื่อสรรหาตัวแทนมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ส่วนครั้งที่ 2 จะเป็นการประชุมเพื่อปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์  โดยการประชุมกลุ่มแต่ละครั้ง จะมีวาระการประชุมโดยที่จะมีการชี้แจงผลการดำเนินงานและข่าวสารต่างๆของสหกรณ์รวมถึงการแจ้งถึงสวัสดิการของสมาชิกให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบอีกด้วย 

 

                                       

 

 

       

 

                                     

 

 

   

                                        

 

 

 

                                     

 

 

                        โดยนอกจากจะมีการชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และชี้แจงข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกรับทราบในแต่ละวาระแล้ว ยังมีรณรงค์ให้สมาชิกออมเงิน โดยมีโครงการ "ออมเงินวันละบาท" โดยเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินวันละบาท โดยให้สมาชิกออมเงินขั้นต่ำ 365 บาท ต่อปี ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์หลายท่านที่ได้นำกระปุกออมเงินมาเปิดกระปุกในวันประชุมกลุ่ม และสหกรณ์ก็จะมอบของที่ระลึกเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกมีความขยันที่จะออมเงินอีกด้วย