เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

 

 

           สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด จ.ยะลา

        นำลองกองและสะตอมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

                           สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ โดยนำลองกองและสะตอ จากจังหวัดยะลา มาจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ได้บริโภคลองกองคุณภาพ รสชาติหวาน หอม อร่อย และได้บริโภคสินค้าที่สดใหม่ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเชื่อมโยงกันกับเกษตรกรโดยตรง   เนื่องจากผลผลิตลองกองและสะตอในจังหวัดยะลาล้นตลาด จึงทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ สหกรณ์จึงมีการเชื่อมโยงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี ทั้งยังสามารถให้นำสินค้านี้มาจำหน่ายจากใต้สุดของประเทศและนำมาให้ผู้บริโภคที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างบริโภคได้อีกด้วยS__47382678.jpg

 

402710.jpg

 

402707.jpg

 

402706.jpg

 

402705.jpg

 

402704.jpg

 

402703.jpg

 

400269.jpg

 

S__47382679.jpg

 

 

       ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งเกษตรกรได้จำหน่ายสินค้า สหกรณ์ได้มีการเชื่อมโยงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/เกษตรกร และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาถูกอีกด้วย ซึ่งเรานำลองกองมาจำหน่ายในจำนวน 3 ตัน (3,000กิโลกรัม) จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 35 บาท 3 กิโลกรัม 100 บาท และราคากิโลกรัมละ 40 บาท แบบกล่อง กล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 320 บาท และสะตออีกจำนวนหนึ่ง จำหน่ายในราคาฝักละ 5 บาท ซึ่งมีผู้บริโภคให้การตอบรับกันอย่างล้นหลาม  

                           จะมีการนำลองกองและสะตอมาจำหน่ายอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นี้ จำนวน 3 ตัน ท่านใดสนใจ สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-259581 ,055-258582 การตลาด 055-258449 (ในเวลา 8.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์)

หมายเหตุ*ต้องทำการสั่งจองก่อนวันที่ 13 กันยายน 2562 เท่านั้น!!!