ข่าวประชาสัมพันธ์

สกก.เชียงม่วน จำกัด มีจำหน่าย ปลาสลิดและกุ้งแช่แข็ง

จาก สกก.บ้านแพ้ว เนื้อแน่นๆ รับรองความอร่อย