ข่าวประชาสัมพันธ์

***สหกรณ์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจำหน่ายปุ๋ยอินทร๊ย์-เคมี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ที่ทำการสหกรณ์ บ้านสว่างภูมี ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม  คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์