• รูปบน1
  • รูปบน2
  • รูปบน3

ข่าวประชาสัมพันธ์

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน
  ประชุมทุกวันที่  10  ของเดือน  ถ้าตรงกับวันหยุด  ให้เลื่อนเป็นวันทำการวันแรก

- กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561  วันที่่  19  กรกฎาคม  2562  ณ โดมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี

 ภาพข่าวกิจกรรม

  • slidedow1
  • slidedow2
  • slidedow3
  • slidedow4
รายงานกิจการประจำปี

- รายงานกิจการประจำปี 2560
- รายงานกิจการประจำปี 2561