1 

 

รายการ

ราคา

หมายเหตุ

ปุ๋ยหัววัว คันไถ

 

สูตร 16-20-0                             

660                              

 16 20 0
 

สูตร 16-16-8

705

 16 16 8
 

สูตร 16-16-8

755

 

ปุ๋ยยางพารา

 

สูตร 16-12-8

670

 16 12 8
 

สูตร 15-7-18

740

 15 7 18
 

สูตร 20-8-20

815

 

ตรากระต่าย

 

สูตร 16-20-20

660

 
 

สูตร 16-16-8

705

 
 

สูตร 46-0-0

630

 46 0 0
 

สูตร 15-15-15

790

 15 15 15

ตรารุ่งอรุณ

 

สูตร 15-7-18

735

 

 

                                                                    images 1