เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

 ทอดผ้าป่าและทำความสะอาดวัดกองเนียม

ในวันที่ 9 ธ.ค.2561 

ณ วัดกองเนียม  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

           สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อวัดกองเนียม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 9 ธ.ค.2561  ที่ผ่านมา โดยเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เข้าร่วมกันทอดผ้าป่าในครั้งนี้  

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำความดีโดยการทำความสะอาดวัด กวาดลานวัด  พร้อมกับเก็บเศษใบไม้เศษขยะที่ตกเรียงรายอยู่ในบริเวณวัดอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมโดยให้ชุมชน หรือ วัด ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมนี้ทำด้วยใจ   โดยทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างขยันเก็บกวาดเศษขยะนี้ด้วยความเต็มใจ

ภาพรวมการทอดผ้าป่า ณ วัดกองเนียม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 หลังจากทำบุญทอดผ้าป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ก็ได้ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดกองเนียมอีกด้วย

 

      

     

       

       

      

      

       

      

      

      

 

      

      

       

 

 

รวมภาพบรรยากาศความร่วมไม้ร่วมมือของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ที่ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดกองเนียมนี้