เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

43756358 1853937334653634 5111800729157238784 n

อบรมการเขียนเว็บไซด์

 

          ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 สหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด  ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมใน "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีของสหกรณ์ในยุคประเทศไทย 4.0 พิษณุโลก" (Development information and technology system of cooperative in Thailand 4.0 era) จัดโดย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากฝ่ายต่างๆของแต่ละสหกรณ์เป็นจำนวนมาก การจัดทำเว็บไซด์ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและการรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ให้สหกรณ์ต่างๆได้ใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สหกณ์ของตนในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่นี้เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้า E-commerce เพื่อให้สหกรณ์ได้ยกระดับช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้ทันสมัย  ทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้นอีกด้วย