เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

 

 

 48428284 1096506897199981 4620604801485373440 o

 

 

 

 

 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

 

            สหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้จัดตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค  เพื่อเป็นการรวบรวมสินค้าสหกรณ์จากสหกรณืต่างๆทั่วประเทศมาเพื่อกระจายต่อสู่สหกรณ์ในเขตภูมิภาค สมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้รับสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย  นอกจากนี้สหกรณ์ยังเป็นตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / และกลุ่มอาชีพ ที่จะได้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเชื่อมโยงธุรกิจให้อีกด้วย

              โดยมีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์ต่างๆและกลุ่มอาชีพต่างๆนำสินค้ามาจัดจำหน่ายและกระจายอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

 

32637212 926157720901567 4821399294282039296 o   

32506896 926157747568231 6060578839002611712 o

 

32561137 926158180901521 791873892141498368 o

 

32564438 926158170901522 554920713924902912 o

 

32662628 926157954234877 6938331495580827648 n

 

32676622 926157850901554 822604417504116736 o

 

32815094 926157710901568 7624417392579313664 o

สินค้าบางส่วนที่นำมาจัดแสดงให้รับชม สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด การตลาด โทร 055-258449