เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

watchan logo  ACFT   TJC

 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด 
ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย

 

      เมื่อเวลา 10.00 น. ในวันที่ 9 กันยายน 2562 สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด นำโดยท่านอาจารย์สุรเดช  งามสงวน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด โดยมีการนำน้ำดื่ม ข้าวสาร และเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนเพื่อคลายความเดือดร้อน 

 

 

                  

 

         

 

                              

ภาพบรรยากาศการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

                  

 

                  

ภาพบรรยากาศการมอบถุงยังชีพ ณ สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด อำเภอเนินมะปราง จำกัด

 

 

 

                 

 

     

 

บรรยากาศการมอบถุงยังชีพ ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ( ซึงเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

     สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้แทนสมาชิกแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด มีความรับผิดชอบในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน 20 ตำบล มีกลุ่มทั้งสิ้น 59 กลุ่ม โดยมีสมาชิก 6,691 คน  โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย  

      โดยมีท่านสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ และ ดร.ประภาส  งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม นอกจากมีการชี้แจงวาระต่างๆโดยท่านประธานกรรมการสหกรณ์แล้ว ยังมีการชี้แจงข้อมูลโดย ดร.กัญญา  งามสงวน ผู้จัดการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดีอีกด้วย 

      ทั้งนี้ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ยังจัดให้มีการจับฉลากรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการเพิ่มหุ้นลุ้นโชค ฝากออมทรัพย์ โครงการวันละบาท และนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่อีกด้วย 

 

 

             

           

            

 

 

 

 

           สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด จ.ยะลา

        นำลองกองและสะตอมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

                           สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ โดยนำลองกองและสะตอ จากจังหวัดยะลา มาจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ได้บริโภคลองกองคุณภาพ รสชาติหวาน หอม อร่อย และได้บริโภคสินค้าที่สดใหม่ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเชื่อมโยงกันกับเกษตรกรโดยตรง   เนื่องจากผลผลิตลองกองและสะตอในจังหวัดยะลาล้นตลาด จึงทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ สหกรณ์จึงมีการเชื่อมโยงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี ทั้งยังสามารถให้นำสินค้านี้มาจำหน่ายจากใต้สุดของประเทศและนำมาให้ผู้บริโภคที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างบริโภคได้อีกด้วยS__47382678.jpg

 

402710.jpg

 

402707.jpg

 

402706.jpg

 

402705.jpg

 

402704.jpg

 

402703.jpg

 

400269.jpg

 

S__47382679.jpg

 

 

       ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งเกษตรกรได้จำหน่ายสินค้า สหกรณ์ได้มีการเชื่อมโยงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/เกษตรกร และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาถูกอีกด้วย ซึ่งเรานำลองกองมาจำหน่ายในจำนวน 3 ตัน (3,000กิโลกรัม) จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 35 บาท 3 กิโลกรัม 100 บาท และราคากิโลกรัมละ 40 บาท แบบกล่อง กล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 320 บาท และสะตออีกจำนวนหนึ่ง จำหน่ายในราคาฝักละ 5 บาท ซึ่งมีผู้บริโภคให้การตอบรับกันอย่างล้นหลาม  

                           จะมีการนำลองกองและสะตอมาจำหน่ายอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นี้ จำนวน 3 ตัน ท่านใดสนใจ สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-259581 ,055-258582 การตลาด 055-258449 (ในเวลา 8.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์)

หมายเหตุ*ต้องทำการสั่งจองก่อนวันที่ 13 กันยายน 2562 เท่านั้น!!!

 

 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด มอบน้ำดื่มให้สหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัย

      สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด นำโดยท่านอาจารย์สุรเดช  งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันมอบน้ำดืิ่มจันทร์ทิพย์ ให้กับสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากพายุโพดุล ซึ่งทำให้ปริมาณฝนที่ตกนั้นมีจำนวนมาก ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ขึ้นในรอบ 40 ปี 

      คณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จึงได้ร่วมกันบริจาคน้ำดื่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอเนินมะปรางผู้ประสบอุทกภัย ได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภคอีกด้วย

 

69478707 1268483156669020 3713894101007990784 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทอดผ้าป่าและทำความสะอาดวัดกองเนียม

ในวันที่ 9 ธ.ค.2561 

ณ วัดกองเนียม  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

           สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อวัดกองเนียม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 9 ธ.ค.2561  ที่ผ่านมา โดยเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เข้าร่วมกันทอดผ้าป่าในครั้งนี้  

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำความดีโดยการทำความสะอาดวัด กวาดลานวัด  พร้อมกับเก็บเศษใบไม้เศษขยะที่ตกเรียงรายอยู่ในบริเวณวัดอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมโดยให้ชุมชน หรือ วัด ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมนี้ทำด้วยใจ   โดยทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างขยันเก็บกวาดเศษขยะนี้ด้วยความเต็มใจ

ภาพรวมการทอดผ้าป่า ณ วัดกองเนียม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 หลังจากทำบุญทอดผ้าป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ก็ได้ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดกองเนียมอีกด้วย

 

      

     

       

       

      

      

       

      

      

      

 

      

      

       

 

 

รวมภาพบรรยากาศความร่วมไม้ร่วมมือของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ที่ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดกองเนียมนี้