เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

 

วิสัยทัศน์

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจแบบพอเพียง

และเกื้อกูลสมาชิกในรูปแบบของการแบ่งปัน ธำรงไว้

ซึ่งความเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สหกรณ์ไทย

ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการโดยเคร่งครัด