เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

ธุรกิจสินเชื่อ

      สหกรณ์ได้มีธุรกิจการปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกสามัญของสหกรณ์โดยมีการแบ่งเป็นระยะต่างๆดังนี้

1.สินเชื่อระยะสั้น

2.สินเชื่อระยะปานกลาง

 

โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ใน 3 ระดับคือ 

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 บาท ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 บาท ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท ต่อปี