เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

ผลงานที่ผ่านมา

 

1.สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รับ "รางวัลขจรจบกิตติคุณ" จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการสหกรณ์ได้โดยเป็นระยะเวลา 103 ปี ซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ที่สามารถดูแลสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นระยะเวลานาน และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยได้รับการควบคุมดูแลโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 

29133145 892112574306082 9015619181642514432 o 1

 

29176948 892111094306230 7317425834774495232 o

 

29178021 892111650972841 8907388024417943552 o

 

29186608 892112087639464 6067667021099696128 o

 

ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์