เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด มอบน้ำดื่มให้สหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัย

      สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด นำโดยท่านอาจารย์สุรเดช  งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันมอบน้ำดืิ่มจันทร์ทิพย์ ให้กับสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากพายุโพดุล ซึ่งทำให้ปริมาณฝนที่ตกนั้นมีจำนวนมาก ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ขึ้นในรอบ 40 ปี 

      คณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จึงได้ร่วมกันบริจาคน้ำดื่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอเนินมะปรางผู้ประสบอุทกภัย ได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภคอีกด้วย

 

69478707 1268483156669020 3713894101007990784 n