เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

watchan logo  ACFT   TJC

 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด 
ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย

 

      เมื่อเวลา 10.00 น. ในวันที่ 9 กันยายน 2562 สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด นำโดยท่านอาจารย์สุรเดช  งามสงวน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด โดยมีการนำน้ำดื่ม ข้าวสาร และเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนเพื่อคลายความเดือดร้อน 

 

 

                  

 

         

 

                              

ภาพบรรยากาศการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

                  

 

                  

ภาพบรรยากาศการมอบถุงยังชีพ ณ สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด อำเภอเนินมะปราง จำกัด

 

 

 

                 

 

     

 

บรรยากาศการมอบถุงยังชีพ ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ( ซึงเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด )