ประกาศของสหกรณ์

ข้อความของคุณ

 

2

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ.พนมไพร ในระหว่างวันท่ 16 - 18 มิถุนายน 2562

สหกรณ์การเษตรพนมไพร จำกัด ร่วมสืบสานประเพณี โดยการถวายบั้งไฟ เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระมหาธาตุ วัดกลางอุดมเวทย์ ศูนย์รวมจิตใจ ของคนพนมไพร

1