ผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด

 

ratchanee                    yuparat

นางสาวรัชนี น้อยวงค์                                    นางสาวยุพารัตน์ สีนวน

ผู้ตรวจสอบกิจการ                                         ผู้ตรวจสอบกิจการ