สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด 

156 หมู่ 1 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

Tel. / Fax. 043-591410

LogoFacbook  https://www.facebook.com/phanomphai.Cpd/